MSZCT MAGYAR SZUPERVIZOROK és SZUPERVIZOR-COACHOK TÁRSASÁGA
Belépés
Menü

Szupervízió: tapasztalati tanulás a szakmai személyiség erősítése érdekében


"Szupervízió: tapasztalati tanulás a szakmai személyiség erősítése érdekében"
című pedagógus-továbbképzési program

 

Akkreditáció adatai:

Pedagógus- továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Engedélyszám: 575/175/2017

Érvényes: 2022. október 26.

Időkeret: 30 óra

 

Előzmények:

2011 decemberében alakult meg a Magyar Szupervizorok és Szupervizor-Coachok Társasága Pedagógiai Munkacsoportja azzal a céllal, hogy a jövő generációját - gyermekeinket és unokáinkat - tanító, nevelő pedagógusoknak támogatást nyújtson szakmai személyiségük fejlesztésében és hivatásuk gondozásában.

 

Miért fontos, hogy a pedagógus szupervíziós folyamatban vehessen részt?

Köztünk, szupervizorok között sok pedagógus van, ezért tudjuk, hogy a pedagógusok hivatásuk gyakorlása során saját személyiségüket „vetik be”. Tanítanak, nevelnek, motiválnak, fejlesztenek, s közben alig jut idejük és energiájuk arra, hogy örömeiket, sikereiket megünnepeljék, tapasztalataikat, vagy éppen bánatuk terhét, elakadásaikból eredő problémáikat másokkal megosszák. Munkájukat pszichikai megterhelést jelentő, folyamatosan változó környezetben látják el. Személyközi kapcsolataikban, az adminisztrációs munkában, és az új oktatási módszerek alkalmazása során nehézségekkel néznek szembe. Szakmai továbbképzésre van lehetőségük, de a kiégés megelőzésére, mentális karbantartásukra, az egyre nagyobb kihívást jelentő problémáikra, mint  a családokkal való összhang, a partneri viszony megteremtésére, a mentális egészségvédelemre nem igen kapnak segítséget, támogatást. Az akkreditált szupervíziós folyamat hozzáférhetővé tételével mi, szupervízorok is hozzájárulhatunk a változáshoz: a pedagógusok támogatásában részt vállalhatunk.

 

Hogyan segít a továbbképzés a pedagógusnak?

Olyan témákkal foglalkozunk, amelyekkel a pedagógusok  nap mint nap találkoznak: aktuálisak, konfliktust, nehézséget jelentenek, megoldásra várnak, a szakmaiság – adminisztráció – személyes értékek közötti feszültséget hordozzák magukban.

 

Mi a továbbképzés legfőbb célkitűzése?

A szakmai kompetencia fejlesztése, a hatékonyság növelése, a mentális egészségvédelem és a kiégés megelőzése.

Az a pedagógus, aki részt vesz a szupervíziós munkában, képes lesz egyéni nézőpontjának, rutin megoldásának felülvizsgálatára és módosítására. Szakmai és személyes kompetenciái harmonikusan, a személyiség egészét érintve fejlődnek. Mivel csoportmunka zajlik, mások tapasztalatából sokat meríthet. Megélheti annak örömét, hogy ő is nagyon sokat adhat pedagógus társainak.

 

Mi történik a szupervízióban?

 • A mindennapi munkából vett konkrét esetek megbeszélésén keresztül tapasztalatra épülő tanulás élményében lesz részük a szupervízióban részt vevő pedagógusoknak..  

 • Őszinte és bizalomteli légkörben a tapasztalatokat rendszerezik, a társaktól kapott visszajelzéseket feldolgozzák, így partneri együttgondolkodásra, többoldalú rálátásra nyílik lehetőségük..

 • A hivatás örömének felelevenítése, az önmagukra és egymásra reflektáló képesség fejlesztése során erőforrások, tartalékok tárulnak fel.

 • Új szempontokat ismernek meg egy-egy konkrét téma, probléma feldolgozása kapcsán. Így bővül megoldási repertoárjuk, amelyben a megszokott gondolkodási mód mellett szerepet kap az érzelmi viszonyulás is. Érzelmi tehermentesítés, krízisintervenciós munka zajlik.

A folyamat során szerzett ismereteik, tudásuk a gyakorlatban könnyen alkalmazhatóvá válik.

 

Milyen témakörök kerülhetnek feldolgozásra?

 • gyerekekkel, szülőkkel való konfliktusok,

 • az adminisztratív feladatok teljesítésével kapcsolatos nehézségek,

 • hivatástudat meggyengülése, elvesztése, kiégés,

 • a folyamatos változásokhoz való igazodás nehézsége

 • saját szakmai szerepben megújulás, fejlődés, töltődés

Milyen feltételei vannak a részvételnek?

A folyamat kétheti rendszerességgel, 10x3 órás ülésből áll.

A csoportok ideális és optimális  létszáma: 7 – 12 fő. 

A program, a pedagógus továbbképzési rendszerben 30 órás egységet jelent.

A kreditpont megszerzésének kritériumai a következők:

 • a megengedett hiányzás mértéke 10%

 • egy 2-3 oldalas írásos saját, konkrét munkaszituációból hozott esetelemzés, amelynek elkészítéséhez a folyamatban részt vevő csoporttag útmutatást, segítséget kap, és amelynek elkészítése szintén  tanulási folyamat

 • az esetelemző munka elfogadásának kritériumai:

  • adott szituáció ismertetése, leírása mennyire tárgyilagos,

  • az adott szituációban figyelembe veszi a saját és a másik fél, valamint a környezet érdekeit,

  • az adott szituációt tágabb összefüggésben (történelmi, jogi, intézményi stb. környezet) is elhelyezi,

  • az adott szituációban „én-üzenetek”-et is megfogalmaz

  • az adott szituációban megtapasztalt érzéseit, gondolatait megfogalmazza, beépíti az interakcióba,

  • az adott szituáció kialakulásában felméri saját egyéni felelősségét,

  • kijelöl két megoldási irányt az adott helyzet feloldására,

  • az adott szituációban képviseli egyéni érdekeit.

A továbbképzésen való részvételt az alábbi munkakörökben dolgozó óvoda- és iskolapedagógusok valamint az ő munkájukat támogató szakemberek részére ajánlott:

Óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus, konduktor, logopédus, kollégiumi nevelő, pszichológus, szociálpedagógus, könyvtáros tanár (tanító), fejlesztő pedagógus, intézményvezető, intézményvezető-helyettes, diákönkormányzatot segítő pedagógus, gyermekvédelmi felelős, munkaközösség vezető, osztályfőnök, szabadidő szervező, gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető.

A szupervíziós folyamatra nevelőtestületi/pedagógus közösségek és pedagógusok egyénileg is jelentkezhetnek.

 

A programmal kapcsolatban bővebb felvilágosítás az alábbi címeken/telefonszámon kérhető:

info@szupervizorok.hu 

 

 

Értékelő kérdőív eredménye: Budapest, 2016. április 4. – június 21.

A „Szupervíziós folyamat - a pedagógusok szakmai és személyes kompetenciáinak összehangolása érdekében” című képzési program lezárásához

A továbbképzés alapítási engedély száma: 82/168/2012

A továbbképzés indítási engedély száma vagy adatszolgáltatás nyilvántartási száma: D/2142/2014

A továbbképzés óraszáma: 30 óra

A továbbképzés helyszíne:         Egyesített Bölcsődei Intézmények – Szemünk Fénye Bölcsőde,

                                                  1119 Budapest, Tétényi út 46-48.

A továbbképzés ideje: 2016. április 4.  – június 21.

 

Az értékelő kérdőívek összesítése az alábbi linkre kattintva olvasható:

 

Értékelő kérdőívek - Egyesített Bölcsődei Intézmények – Szemünk Fénye Bölcsőde

Értékelő kérdőív eredménye: Abony - 2014. április, május

ÉRTÉKELŐ KÉRDŐÍV

A „Szupervíziós folyamat - a pedagógusok szakmai és személyes kompetenciáinak összehangolása érdekében” című képzési program lezárásához

A továbbképzés alapítási engedély száma: 82/168/2012

A továbbképzés indítási engedély száma vagy adatszolgáltatás nyilvántartási száma: D/2142/2014

A továbbképzés óraszáma: 30 óra

A továbbképzés helyszíne: Abony, Szilágyi Erzsébet út 3.

A továbbképzés ideje: 2014. április 17.  – május 27.

 

Az értékelő kérdőívek összesítése az alábbi linkre kattintva olvasható:

 

Értékelő kérdőívek - Abony, Szilágyi Erzsébet út 3. - 2014

Bejelentkezés

E-mail cím:

kötelező mező

Jelszó:

kötelező mező Belépés
Elfelejtett jelszó Regisztráció

Feliratkozás hírlevélre

» Feliratkozom