MSZCT MAGYAR SZUPERVIZOROK és SZUPERVIZOR-COACHOK TÁRSASÁGA
Belépés
Menü

Tagság

A Magyar Szupervizorok és Szupervizor-Coachok Társaságának (MSZCT) tagja lehet minden szupervizor végzettséggel rendelkező természetes személy (rendes tag), valamint jogi és nem jogi személyiségű szervezet (pártoló tag) - országon belül és kívül-, akik az alapszabály tartalmával – preambulumával együtt - egyetértenek, és annak kötelezettségeit vállalják. 

A pártoló tagsághoz nem szükséges szupervizor oklevéllel rendelkezni.

Tagsági formák:

Alapító tag:

Alapító tag az a szupervizor, aki az Egyesület alapító közgyűlésén részt vett és egyesületi alapítási szándékát aláírásával megerősítette. Az alapító tag rendes tag.

 

Rendes tag:

Az Egyesület rendes tagja lehet minden bel- vagy külföldi természetes személy, aki szupervizor oklevéllel rendelkezik és az Egyesület alapszabályát, célkitűzéseit elfogadva annak munkájában részt vesz, s a tagdíjfizetési kötelezettségnek eleget tesz.

A rendes tag a Társaság működését érintő kérdésekben szavazati és döntési joggal rendelkezik. Részt vehet minden, az MSZCT által szervezett programon, és részesülhet a tagsággal járó kedvezményekben.

 

Pártoló tag:

Pártoló tag lehet az a természetes vagy jogi személy, aki az Egyesület célkitűzéseit eszmeileg vagy anyagilag támogatja, s megvalósítását segíti. A felsőoktatás keretében folyó szupervizor képzésekben résztvevő hallgatók is pártoló tagként léphetnek be az Egyesületbe.

A pártoló tag részt vehet minden, az MSZCT által szervezett programon, részesülhet a tagsággal járó kedvezményekben, javaslatot tehet, de a Társaság működését érintő kérdésekben szavazati és döntési joga nincs.

 

Tiszteletbeli tag:

Tiszteletbeli tag lehet az a természetes személy, aki kiemelkedő módon támogatja az Egyesület céljait. A tiszteletbeli tagság a Vezetőség javaslata, felkérése alapján, a felkért beleegyezésével, a Közgyűlés jóváhagyó határozata után jön létre.

 

Jelentkezés menete:

A tagsági viszony a jelentkező írásbeli tagfelvételi kérelmének a Vezetőség által meghozott elfogadó döntése után, az éves tagdíj beérkezését követően keletkezik. 

Tagfelvétel lépésenként:

  1. A jelentkező elküldi kitöltött, aláírt jelentkezési lapját és rendes tagságra való jelentkezés esetén szupervizor diplomájának másolatát szkennelve az info@szupervizorok.hu e-mail címre

  2. Az MSZCT Vezetősége soros vezetőségi ülésén dönt a jelentkező tagfelvételéről. A döntésről írásban (e-mailben) értesíti a jelentkezőt.

  3. Az Egyesületbe felvett tag díjbekérőt kap az éves tagdíjról. A tagság a Vezetőség döntését követően a tagdíjnak az Egyesület számlájára való megérkezésétől lép érvénybe.

Jelentkezési lap

Tagdíj fizetésének rendje:

Éves tagdíj mértéke 2015.01.01-től:

    Rendes tag:                 16.000 Ft/év

    Nyugdíjas rendes tag:    8.000 Ft/év

    Pártoló tag:                   5.000 Ft/év
 

 

Fizetés módja: átutalással a Társaság számlaszámára.

Az MSZCT számlaszáma: 10405004-50526771-69861007 K&H Bank

 

Az éves tagdíj befizetésének határideje: aktuális év március 31.

Új belépők esetén, amennyiben a tagság az adott év július 01. után lép életbe, a belépés évére fizetendő tagdíj az éves tagdíj 50%-a.


A befizetésről szóló számla igényléséhez a következő adatokat kérjük megküldeni az info@szupervizorok.hu e-mail címre:
• Az összeget befizető tag neve.
• Az átutalás pontos időpontja.
• A vevő pontos neve és címe, amelyre a számla kiállítását kéri.
• Postázási cím, amire a számlát megküldhetjük.


Amennyiben Társaságunk aktív tagja a tagdíjfizetési kötelezettségének a megadott határidőre az emlékeztető díjbekérő/e-mail kézhezvétele után sem tesz eleget, tagsági státusza passzív taggá válik, és mindaddig lekerül Egyesületünk tagjainak listájáról, míg tagdíjtartozását nem rendezi.

 

Adatmódosító lap

Az adatbázisunk frissítése érdekében kérjük, hogy adatai változása esetén a fenti Adatmódosító lapot szíveskedjék kitöltve eljuttatni a titkar@szupervizorok.hu e-mail címre, vagy postai úton a 1051 Budapest, Hercegprímás u. 19. III/36 címre. Amennyiben Ön a honlapunkon regisztrált, úgy adatait frissítheti a profil oldalán is, ez esetben nincs szükség az Adatmódosító lap elküldésére.

 

 

Bejelentkezés

E-mail cím:

kötelező mező

Jelszó:

kötelező mező Belépés
Elfelejtett jelszó Regisztráció

Feliratkozás hírlevélre

» Feliratkozom